/IKT a gamifikácia – budúcnosť kariérového poradenstva?
Nahrávam Udalosti
Táto udalosť už prebehla.

BKS Úspech a partneri projektu “Job Labyrinth” si Vás dovoľujú pozvať na medzinárodnú konferenciu

“IKT a gamifikácia – budúcnosť kariérového poradenstva?”,
ktorá sa uskutoční 15. Júna 2017, v hoteli Austria Trend Hotel, Vysoká 7490/2a, 811 06 Bratislava.Na konferencii budú predstavené najzaujímavejšie prístupy k využitiu IKT nástrojov v kariérovom poradenstve pre (nielen) mladých z rôznych európskych krajín. Predstavená bude aj prvá verzia online platformy pre kariérové poradenstvo mladých s prvkami gamifikácie, pre využitie v rámci kariérového poradenstva.


PROGRAM:
13:00 – 13:15     Otvorenie a privítanie účastníkov. Branislav Ondruš, štátny tajomník Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

13:15 – 13:30   Predstavenie projektu Job Labyrinth. Pavol Kmeť, BKS Úspech, Ivan Toscano, CNOS-FAP (IT). Ako poskytovať kariérové poradenstvo mladým, informovať ich o možnostiach zamestnania a vzdelávania prostredníctvom online platformy s prvkami gamifikácie.

13:30 – 14:15   IKT a gamifikácia v kariérovom poradenstve – základné princípy a príklady dobrej praxe z európskych krajín. Andrea Bennardo – Risorse, Tugba Cansali (IT). Aké nástroje už v Európe existujú a ako sa osvedčili? Čo sa z nich môžeme naučiť? Predstavenie online hry JobLab.

14:15 – 14:45    Nástroj PerformanSE a jeho využitie v poradenskej praxi. Sara Spata, CNOS-FAP (IT). Skúsenosti s jedným z najpoužívanejších európskych nástrojov pre kariérové poradenstvo PerformanSE

14:45 – 15:30    Bilancia kompetencií online? Francúzska skúsenosť s e-guidance. Schany Taix, Gérald Maury, Fédération Nationale des CIBC (FR). Prezentácia inovatívnej platformy, ktorá podporuje poradensko-pedagogický proces bilancie kompetencií prostredníctvom online nástrojov.

15:30 – 16:00    Aktuálne možnosti využitia e-guidance na portáli ISTP.sk. Pavol Hudec (Trexima, SK). Z akých dát čerpá informačno-poradenská sekcia webu? Ako stránku využívajú študenti a aké sú perspektívy jej ďalšieho rozvoja?

16:00 – 16:30    Okrúhly stôl so spíkrami – otázky z publika a ukončenie konferencie


REGISTRÁCIA:
Prosím, potvrďte Vašu účasť prostredníctvom registračného formulára na tejto adrese.

Ďalší hostia a partneri: