/Dni voľby povolania
Nahrávam Udalosti
Táto udalosť už prebehla.

Dni voľby povolania sú pomocníkom pri riešení efektivity yýberu povolania a zamestnávania ľudí v regióne. Zabezpečujeme žiakom 9. ročníkov ZŠ komplexný psychologicko-poradenský servis v oblasti kariérového poradenstva a inšpirujeme deviatakov pri výbere ich povolania. Dni voľby povolania sú zamerané na rozvoj a zvyšovanie úrovne profesijnej orientácie v našom regióne. Zámerom je, aby si žiaci dokázali efektívne vybrať svoje budúce povolanie v súlade so svojimi schopnosťami a záujmami a aktuálnymi trendmi na trhu práce.