Aj vďaka príspevku Združenia pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry v rámci projektovej výzvy Spoločne pre kariérové poradenstvo sme na Univerzite Komenského v Bratislave počas mesiacov apríl a máj zrealizovali pre študentov a študentky univerzity sériu na seba nadväzujúcich workshopov s názvom „Kompas na ceste za kariérou“.

Kompas na ceste za kariérou tvorilo 7 workshopov plných zážitkových a inšpiratívnych aktivít, ale aj obohacujúcich rozhovorov zameraných na sebapoznávanie, objavovanie kariérových možností, rozhodovanie a plánovanie kariéry. V malej skupine a v priateľskej atmosfére dôvery sme venovali priestor premýšľaniu nad tým, čo nás baví, v čom vynikáme a čo je pre nás dôležité, aby sme mohli objaviť, čomu sa chceme vo svojom živote venovať s radosťou, nadšením a pocitom naplnenia.

Na úvodnom stretnutí sme sa vzájomne spoznali, ale aj vyjadrili svoje očakávania, nastavili si pravidlá fungovania, či sa pozreli na to, čo nás spoločne čaká. Na ďalšom stretnutí sme sa pustili do objavovania a uvedomenia si silných stránok, ale aj precítenia si prínosu ich poznania, či samotného využívania. Tretie stretnutie sme venovali hodnotám – pilierom našej identity, aj vo forme spoznávania tých, ktoré súvisia s kariérou – kariérových kotiev. Na štvrtom stretnutí sme sa zabavili na párty RIASEC (aktivita k profesijným typom), a tak spoznali svoje profesijné typy, ale aj profesijné typy ostatných v skupine. Odchádzali sme so zoznamom otázok ohľadom pracovného prostredia, nad ktorými sme ďalej premýšľali. Ďalšie stretnutie sme venovali tomu, aký vplyv má na naše rozhodnutia minulosť, či prítomnosť a ponorili sa do predstáv ohľadom budúcnosti. Šieste stretnutie sme sumarizovali všetko, čo sme sa o sebe doposiaľ dozvedeli a objavovali kariérové možnosti, ktoré reflektujú na to, kým sme, čo vieme a čo vo svojom živote potrebujeme. Na poslednom stretnutí sme dali priestor rozhodovaniu a plánovaniu jednotlivých krokov smerujúcich k stanovenému cieľu, a tak sa posilnili v tom, že cieľ je hmatateľný, realizovateľný a môžeme ho dosiahnuť.

Na záverečnom workshope vyjadrili študenti a študentky naplnenie svojich očakávaní a odchádzali s novým poznaním o sebe a svojej budúcnosti. Priniesli aj tipy, ako workshop vylepšiť – veď cieľom bolo nielen spolu niečo zažiť, ale sa aj vzájomne obohatiť a inšpirovať. A to platilo aj pre mňa, ako lektorku workshopov .

Veríme, že sme ich vďaka Kompasu na ceste za kariérou vybavili zručnosťami pre riadenie kariéry, ktoré im môžu pomôcť aj pri ich ďalších rozhodnutiach ohľadom kariéry. Vďaka pozitívnej spätnej väzbe plánujeme v Kompase na ceste za kariérou pokračovať aj v ďalšom akademickom roku a priniesť tak viac sebapoznania a poznania kariérových možností aj ďalším študentom a študentkám Univerzity Komenského v Bratislave.