/DUAL DAY 2 Malacky
Nahrávam Udalosti
Táto udalosť už prebehla.

Si siedmak, ôsmak či deviatak? Ešte váhaš pri výbere svojho povolania?

Príď na „DUAL DAY 2“ MALACKY 2019 a zapoj sa medzi 200 vybraných žiakov základných škôl v okrese Malacky, ktorí sú prostredníctvom základných škôl na akciu prihlásení.

Pozývame všetkých záujemcov – siedmakov, ôsmakov i deviatakov, ale aj rodičov, na prezentáciu kľúčových a zaujímavých firiem z nášho regiónu a stredných škôl zapojených do procesu prípravy a realizácie duálneho vzdelávania alebo do inej formy praktickej prípravy študentov. Prezentujúce firmy majú záujem pracovať s mladými ľuďmi a investujú do moderných technológií, kde je automatizácia procesov a robotizácia na vysokej úrovni. Stredné odborné školy sú zamerané predovšetkým na študijné a učebné odbory pre kľúčové povolania súčasnosti, ale aj budúcnosti.

„Dual Day 2“ Malacky 2019 je jednou z možností ako využiť potenciál žiakov, nadchnúť ich pre odbory budúcnosti a vytvoriť im priestor pre ich ďalší budúci kvalifikačný rast. Je to tiež šanca pre zabezpečenie ich dobrej budúcnosti, kvalitného života ako aj finančnej samostatnosti.

Realizované s finančnou podporou Úradu vlády Slovenskej republiky – program Podpora regionálneho rozvoja