/Dvere dokorán
Nahrávam Udalosti
Táto udalosť už prebehla.

Poskytujeme  individuálne poradenstvo pre žiakov ZŠ a rodičov, ktorí majú záujem o informácie o možnosti štúdia na SŠ  študijné odbory- agromechatronik,  podnikateľ pre rozvoj vidieka, záhradníctvo – viazačstvo a aranžérstvo,  agropodnikanie –  kynológiaa učebné odbory – poľnohospodár – mechanizácia, záhradník, viazačaranžér kvetín, cukrár a mäsiar–počas školského roka.

Doporučujeme vopred sa nahlásiť u výchovnej poradkyne Ing. Oľgy Gézeovej