/Stretnutie s absolventom školy
Nahrávam Udalosti
Táto udalosť už prebehla.

mcStretnutie s bývalým absolventom SOŠ OaS v Michalovciach, ktorý momentálne pôsobí na  Katedre manažmentu Prešovskej univerzity. Cieľom aktivity je priblížiť študentom končiacich ročníkov možnosti štúdia na Fakulte manažmentu.