/Gaudeamus Nitra
Nahrávam Udalosti
Táto udalosť už prebehla.

Každoročne sa naši žiaci z Gymnázia J.Jesenského z Bánoviec nad Bebravou zúčastnujú Veľtrhu VŠ, tento rok v  Nitre. Cieľom veľtrhu je vytvoriť miesto stretávania zástupcov vzdelávacích inštitúcií z celého sveta a ich potenciálnych študentov. Veľtrh poskytuje platformu pre výmenu komplexných informácií o možnostiach pomaturitného štúdia a celoživotného vzdelávania v Českej republike, Slovenskej republike i v zahraničí.