Loading Events

V rámci riešenia Národného projektu Prognózy vývoja na trhu práce v SR II organizuje Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR odborné semináre v jednotlivých regiónoch zamerané na očakávaný budúci vývoj na trhu práce v SR a v jednotlivých krajoch a uplatnenie absolventov stredných a vysokých škôl.

Dovoľujeme si Vás touto cestou pozvať na bezplatný odborný seminár primárne určený pre tých, ktorí sa vo svojej práci venujú kariérovému a výchovnému poradenstvu.

Semináre sa konajú v nasledovných mestách:

  • Bratislava – 14.10.2019 – Hotel Tatra, Námestie 1. mája 5, 811 06 Bratislava – Staré Mesto
  • Banská Bystrica – 16.10.2019 – Hotel Lux, Námestie Slobody 397/2, 974 01 Banská Bystrica
  • Nitra – 31.10.2019 – Agroinštitút, Akademická 952/4, 949 01 Nitra-Chrenová
  • Trnava – 4.11.2019
  • Prešov – 6.11.2019
  • Košice – 7.11.2019
  • Trenčín – 12.11.2019
  • Žilina – 19.11.2019

Vzhľadom na závažnosť prednášanej problematiky, súvisiacej s prognózami vývoja na slovenskom trhu práce, perspektívy profesií v budúcnosti, uplatniteľnosťou absolventov a s tým súvisiacich informácií o žiadaných študijných a učebných odboroch veríme, že svojou aktívnou účasťou prispejete k zosúlaďovaniu potrieb trhu práce a podmienok výchovno-vzdelávacieho procesu. Prezentované informácie o perspektíve profesií a uplatniteľnosti absolventov sú taktiež nevyhnutné k relevantnej voľbe vzdelávacej cesty jednotlivých osôb a k výchovnému poradenstvu.

Prosíme o včasnú registráciu vzhľadom na obmedzenú kapacitu.

Prihlásenie je možné aj po kliknutí TU.

Zdieľať obsah:

Go to Top