Kam kráča teória a prax v kariérovom poradenstve

/Kam kráča teória a prax v kariérovom poradenstve
Nahrávam Udalosti
Táto udalosť už prebehla.

Na seminári odznejú príspevky na témy venované teóriám v oblasti kariérového poradenstva, možnostiam diagnostiky v tejto oblasti, ako aj príklady z praxe. V poobedňajšej časti bude možné zúčastniť sa prakticky a interaktívne orientovaných workshopov na rôzne témy, ako aj diskusie v pléne.

9:30 – 10:00 Registrácia pri káve/čaji

10:00 – 10:10 Otvorenie Ing. Jozef Detko, koordinátor Euroguidance, SAAIC

10:10 – 10:50 Teórie v oblasti kariérového poradenstva a možnosti ich aplikácie v poradenskej praxi PhDr. Štefan Grajcár, Euroguidance, SAAIC Mgr. Lenka Martinkovičová, PhD. Euroguidance, SAAIC

10:50 – 11:20 Diagnostické metódy v kariérovom poradenstve – skúsenosti zo siete NICE a metódy používané na Slovensku Doc. PhDr. Štefan Vendel, CSc., Filozofická fakulta Prešovskej univerzity

11:20 – 11:40 Predstavenie príkladu z praxe z rezortu školstva: Čadčiansky model interaktívneho profesijného poradenstva (CAMIP) PhDr. Alena Hrašková, MPH, riaditeľka CPPPaP Čadca

11:40 – 12:00 Predstavenie príkladu z praxe z rezortu práce: adaptácia prístupu a metodiky bilancie kompetencií v podmienkach úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Dolnom Kubíne PhDr. Zuzana Kršková, riaditeľka ÚPSVaR Dolný Kubín

12:00 – 13:00 Obed 13:00 – 14:30 Workshopy 1) Ochutnávka metodiky „Poradenstvo hrou“ – PhDr. Marta Hargašová, CSc., psychologička 2) Sociodynamické poradenstvo pre prax – Mgr. Pavlína Vašátová, kariérová poradkyňa 3) Počuli ste o supervízii? Vyskúšajte si ju v praxi – Mgr. Lucia Čopíková, psychologička, kandidátka supervízie EASC

14:30 – 14:45 Prestávka 14:45 – 15:30 Diskusia na tému Kam kráča kariérové poradenstvo na Slovensku

15:30 Záver