/Kariérna triedna olympiáda
Nahrávam Udalosti
Táto udalosť už prebehla.

Kvíz pre žiakov deviatych ročníkov ZŠ v oblasti orientácie o možnostiach študovať v našom okrese. Pre deviatakov je aktuálnou témou výber strednej školy a povolania. Ide o neľahkú voľbu, ktorú by mali starostlivo zvážiť. Práve v tom im môže pomôcť nasmerovanie pozornosti  na webové stránky či už stredných škôl, firiem, či inštitúcií  a získanie informácií, ktoré im môžu pomôcť  pri tejto pre nich významnej voľbe ďalšieho smerovania.