/Moje budúce povolanie
Nahrávam Udalosti
Táto udalosť už prebehla.

Súťaž pre žiakov druhého stupňa ZŠ v okrese Čadca s cieľom nahliadnúť žiakom do vlastného vnútorného sveta pri rozhodovaní sa o svojej budúcnosti v oblasti výberu povolania. Prostredníctvom príspevkov získame aktuálne subjektívne informácie od žiakov, ktorí sa zapoja do súťaže a tým nám umožnia lepšie porozumieť osobnému vnímaniu voľby povolania. Nakoľko profesijný vývin človeka začína už skôr ako pred nástupom do 9. ročníka vnímame naliehavú potrebu venovať sa intenzívne kariérovému vedeniu detí k voľbe ich budúceho povolania aj v nižších ročníkoch ZŠ.