/Kariérne poradenstvo, 4.10.2019, Košice
Nahrávam Udalosti
Táto udalosť už prebehla.

Poznanie čo nerobiť, môže byť rovnako užitočné, ako poznanie čo robiť.
Dnešná doba je rýchla a vyžaduje si človeka prispôsobivého. Pokiaľ sa človek ďalej vzdeláva a získava nové vedomosti a zručnosti, stáva sa univerzálnejším. Počas vzdelávania sa stretáva s rôznymi postojmi, názormi, čo má vplyv na formovanie jeho osobnosti, nielen profesijnej, ale aj sociálnej. To všetko mu umožní lepšie reagovať a adaptovať sa na vzniknuté situácie, tak v pracovnom, ako aj osobnom živote.

Vedomosti získané počas štúdia už často krát nekorešpondujú s požiadavkami súčasného trhu práce. Hovorí sa, že ak pracujeme 5 rokov na jednej pozícii sme už na túto pozíciu „pristarí“. Tento fakt vieme ovplyvniť jedine rozvojom svojich vedomostí a zručností.

Prinášame Vám kurz, ktorý Váš život obohatí v osobnom rozvoji a získate nové odborné vedomosti.

https://alkp.sk/aktivity/karierne-poradenstvo-vzdelavanie-akreditovane-msvvas-sr-92-hodin-4-10-2019-ke/

https://www.facebook.com/events/395167631082541/