Loading Events

DOOBEDŇAJŠÍ BEH KURZU
Prežívate už dlhšie vnútorné napätie či znížený výkon
kvôli dlhodobému stresu? Chronické bolesti? Psychosomatické ťažkosti? Obmedzenú schopnosť sa sústrediť? Pocit preťaženia či vyčerpania z nekonečného kolobehu povinností? Ťažkosti zvládať náročné emócie? Alebo máte len túžbu znovu sa dostať lepšie do
kontaktu so sebou a svojimi potrebami?

Zoznámte sa s 8- týždňovým renomovaným, klinicky overeným programom MBSR (Mindfulness based stress reduction)
pre posilnenie zdravia, psychickej odolnosti a zvládanie stresu a emócií pomocou všímavosti podľa J.Kabat-Zinna (viz kniha Život samá pohroma, J.Melvil 2016).

Predstavte si nachvíľu že namiesto zvyčajného
rozmýšľania v hlave (o tom aký by táto chvíľa mala byť,
čo sa vám páči, čo je zlé, čo chýba atď) dokážete naplno
vašimi zmyslami precítiť daný okamih s postojom
zvedavosti, láskavosti a otvorenosti. Že viete aj rozlišovať čo
bezprostredne vnímate- vaše telesné vnemy, myšlienky,
pocity. A že nech sú akékoľvek, nemusíme sa s nimi vždy
len identifikovať, topiť sa v nich, bojovať s nimi či
si ich dookola premietať- jednoducho že s nimi viete zaobchádzať múdrejšie, s nadhľadom, trpezlivosťou a prijatím.

Aj o tom je mindfulness (všímavosť či vedomá prítomnosť), ktorú môžeme zjednodušene nazývať schopnosťou byť duchom prítomný tu a teraz s postojom otvorenosti, prijatia a nehodnotenia.

Medzičasom tréning MBSR patrí celosvetovo medzi najlepšie preskúmanú, štandardizovanú a efektívnu intervenciu na podporu
zdravia založenú na tréningu všímavosti. Jedná sa o
intenzívny skupinový tréning zručností a postojov. Za 35
rokov jeho existencie prešli týmto programom desiatky
tisíce ľudí a výsledky výskumov potvrdzujú jednoznačne jeho
účinnosť- od zlepšenia kvality života až po pozitívne zmeny v štruktúre mozgu. Vo viacerých krajinách naň prispievajú zdravotné poisťovňe (napr. Nemecko, Holandsko, Anglicko)

Výskumy aj účastníci popri inom uvádzajú za 8 týždňov nasledujúce zmeny:
Vyššia spokojnosť, osobná pohoda a radosť zo života
Zvýšená schopnosť uvoľniť sa a relaxovať
Zlepšenie zvládania stresu a iných záťaží
Zlepšenie zvládania chronickej bolesti
Zlepšenie pri poruchách spánku
Zvýšenie schopnosti koncentrácie a pozornosti
Zlepšenie v zaobchádzaní so zaťažujúcimi emóciami (hnev, úzkosť, smútok, depresívne stavy atď.)
Posilnenie vlastných vnútorných zdrojov

Doobedňajší 2.10-27.11.2019 (cca 30 h)
Termíny: stredy 2.10, 9.10, 16.10, 23.10, 30.10, 6.11, 20.11, 27.11 plus nedeľa 10.11.2019 (deň všímavosti je voliteľný a ako jediný dá nahradiť aj v iných behoch kurzu – v závislosti od počtu ľudí a priestorových kapacít).
Časy: 9:00-cca.11:30, 1 x deň všímavosti 10-16:45
Veľkosť skupiny: min 7, max 13 ľudí
Miesto: Centrum Open Mind, Miczkiewiczova 2, Bratislava

Lektor: Mgr. Andrej Jeleník, psychológ, certifikovaný lektor MBSR cez Institut für Achtsamkeit, Nemecko
Leták s podrobnými informáciami nájdete tu: http://mindful.sk/wp-content/uploads/2019/06/MBSR-letak-2019-03.pdf
Prihlášku ku kurzu nájdete priamo tu: http://mindful.sk/wp-content/uploads/2019/06/Prihlaska-k-MBSR-oktober-november2019.doc

KONTAKT, INFORMÁCIE
andrej.jelenik@mindful.sk,
+421 907 460 058, www.mindful.sk

“Osobne si prínos kurzu neviem vynachváliť. Na základe
neho som lepšie pochopil vlastné prežívanie, myšlienky a
konanie. Uvedomil som si, že väčšinu reakcií, či už
navonok alebo vnútorne, vykonávam automaticky bez ohľadu
na to, či to tak chcem alebo nie. Tiež som si uvedomil,
že takýto stav nie je nevyhnutný a že existuje priestor,
v ktorom sa môžem rozhodnúť ako zareagujem. Toto
uvedomenie má veľký vplyv na moje vnútorné prežívanie,
naladenie ako aj na moje medziľudské vzťahy.
A samozrejme prax všímavosti a vhľady získané na kurze mali
pozitívny dopad na moje zdravie ako napr. menšia
chorobnosť, zlepšenie spánku, pozitívnejšie naladenie,
zmenšenie pocitu tlaku na hrudi atď.” Tomáš, 39, podnikateľ

“Tento kurz mi zmenil život, málinko ale predsa. A ešte väčší benefit z kurzu cítim v tom, že mi ukázal ako život ďalej zlepšovať a dal mi do toho chuť. Peter, 39, fotograf

“Po 3 mesiacoch od skončenia kurzu všímavosti a pravidelnej praxi toho čo som sa naučil môžem povedať, že všímavosť mi reálne pomohla. Hlavne mi priniesla zlepšenú schopnosť pracovať so sebou v pre mňa stresujúcich situáciách. To sa prejavuje v menšej záťaži ktorú v daných situáciách zažívam. Sám som za posledných 5 rokov odskúšal rôzne prístupy, kurzy, knihy ako zo sebou pracovať. Napr. na odbúraní stresu, avšak až tento kurz mi poskytol prakticky použiteľne nástroje ako to urobiť. Chcem však upozorniť, že výsledky neprídu samé od seba je potrebne sa naučeným prístupom aj venovať.” Lukáš, 31, manažér

Info o MBSR nájdete aj v knihách- napr.:
J.Kabat-Zinn: ŽIvot samá pohroma. Jan Melvil 2016
Mark Williams, Danny Penman: Všímavost- jak najít klid v uspěchaném světe, Anag, 2014
alebo aj v článku: http://www.lifereset.sk/pre-stres-skutocne-nezijeme-zmenme-to-vsimavostou/ či reportáži z kurzu: http://www.lifereset.sk/surfujeme-na-vlnach-stresu/

Zdieľať obsah:

Go to Top