Kariérové poradenstvo – základ pre lepšiu budúcnosť

/Kariérové poradenstvo – základ pre lepšiu budúcnosť
Nahrávam Udalosti
Táto udalosť už prebehla.

OZ Spoluprácou pre lepšiu budúcnosť – Veľký Meder sa od vzniku aktívne zapája do medzinárodnej spolupráce. Jednou z týchto aktivít je  naša účasť v projekte financovaného zo zdrojov Európskej únie v rámci Programu celoživotného vzdelávania z podprogramu Leonardo da Vinci – Partnerstvá. Hlavným cieľom medzinárodného projektu „CABAF“ bola výmena skúseností a informácií medzi inštitúciami zo Slovenskej republiky, z Maďarska, z Francúzska a z Holandska o regionálnych trhoch práce,  o systémoch služieb kariérového poradenstva, o dobrých skúsenostiach a o integrovaných informačných systémoch v partnerských krajinách.

V rámci medzinárodnej záverečnej konferencie bude prezentovaný projekt, medzinárodné skúsenosti v oblasti kariérového poradenstva, výsledky dotazníkového prieskumu, ktoré realizovali partnerské inštitúcie na medzinárodnej úrovni. Predstavíme Vám aj výsledky a produkty projektu a možnosti ich aplikácie v praxi.