Národná cena kariérového poradenstva 2015

/Národná cena kariérového poradenstva 2015
Nahrávam Udalosti
Táto udalosť už prebehla.

Centrum Euroguidance v roku 2015 organizuje už 7. ročník súťaže. Realizuje ju v spolupráci s centrom Euroguidance Českej republiky. Partnerom súťaže v SR je Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku. Cieľom súťaže je zviditeľniť poskytované služby a oceniť dobrú prax v oblasti kariérového poradenstva v SR. Súťaže sa môžu zúčastniť organizácie a fyzické osoby poskytujúce služby kariérového poradenstva pre deti, mládež a dospelých, ale aj zamestnávatelia poskytujúci kariérové poradenstvo. Okrem služby je možné prihlásiť aj jednorazovú aktivitu (publikáciu, internetovú stránku, nástroj, metódu, akciu, podujatie, tréning a pod.) z celej oblasti kariérového poradenstva.