Loading Events

Klub pre kariérových poradcov na tému Postmoderné prístupy v kariérovom poradenstve a ochutnávka naratívneho prístupu.
Spoločne s Lenkou Martinkovičovou si povieme, aké sú trendy v kariérovom poradenstve, prečo je dôležité pracovať s príbehmi klienta a vyskúšame si aj aktivity nápomocné pri „kariérotvorení“. Inšpirujeme sa metodikou jedného zo súčasných uznávaných odborníkov v oblasti kariérového poradenstva, Marka L. Savickasa, ktorý je aj spoluautorom autobiografického pracovného zošita Môj kariérový príbeh. Ochutnáme Savickasov naratívny prístup a budeme diskutovať o možnosti uplatnenia týchto prístupov vo vašej praxi…
Lenka sa v dizertačnej práci Riadenie a konštruovanie kariéry zaoberala Savickasovou teóriou. Aktuálne sa popri rodičovskej dovolenke venuje aktivitám viacerých občianskych združení (www.rozvojkariery.skwww.vdialogu.skwww.pointre.sk).

Pre členov ZKPRK je vstup voľný, pre nečlenov symbolický príspevok 4 €.

Zdieľať obsah:

Go to Top