Loading Events

Centrum Euroguidance a Europe Direct Žilina Vás pozývajú na regionálny seminár „Spoločne pre kariérový rozvoj žiakov“, ktorý je určený výchovným a kariérovým poradcom zo škôl a poradní, riaditeľom škôl, regionálnym tvorcom politík a predstaviteľom verejných a neziskových organizácii, ktoré sa angažujú v oblasti kariérovej výchovy.

 

PROGRAM

Plenárna časť

9:30 – 9:45 Otvorenie seminára
9:45 – 10:15 Kariérová výchova v školskom vzdelávaní, Správa zo seminára Cross-Border, Alžbeta Štofková Dianovská, Asociácia výchovných poradcov
10:15 – 10:30 Kariérový poradca na základnej škole, Príklad z praxe, Eva Václavíková, výchovná poradkyňa
10:30 – 11:00 Kariérové poradenství na základní škole, příklady dobré praxe v Libereckém kraji, Lenka Matuszná, EDUCA QUALITY
11:00 – 11:30 Coffee Break
11:30 –12:00 Fínsky poradenský systém a jeho porovnanie, Poznámky zo študijnej návštevy, Silvie Pýchová, nezávislá expertka
12:00 – 12:30 Z pedagoga lektor – práce se třídou na kariérových tématec,h Martina Milotová, Centrum vzdelávaní všem
12:30 – 13:30 Obed

 

Workshopová časť
13:30 – 15:00

Spolupráce škola-žák–rodič při volbě povolání

Kamila Bolfová, Info Kariéra Plzeň

V praktickém workshopu se společně podíváme na možnosti spolupráce české organizace Info Kariéra (vzdělávací instituce zřízená krajem) se školou a s rodiči při realizaci workshopů kariérového učení. Společně si vyzkoušíme formát workshopu pro žáky 8.- 9.tříd a seznámíme se s možnými aktivitami před workshopem a po jeho skončení, ve kterých rozvíjíme příležitost zapojit školu a rodiče do kontinuálnější práce se žáky.

 

Kariéra v Európe ako rovný s rovným

Europe Direct Žilina

Europe Direct Žilina v spolupráci s ÚPSVaR Žilina predstavia interaktívnou formou podporné mechanizmy a nástroje zamestnávania v Európe. Jedným z takýchto nástrojov je EURES, sieť spolupracujúcich subjektov, ktorých cieľom je uľahčiť voľný pohyb pracovnej sily v Európe.

 

REGISTRÁCIA: http://www.erasmusplus.sk/index.php?sw=98&id_akcie=123

Zdieľať obsah:

Go to Top