Loading Events

Slovenská akademická asociácia pre celoživotné vzdelávanie v spolupráci s Služby a Školení Mladá Boleslav organizuje medzinárodnú česko-slovenskú odbornú konferenciu, zameranú na vzdelávanie dospelých a seniorov.

Konferencia „Vzdelávanie v 3.veku“ bola prvýkrát organizovaná v Českej republike. 7.ročník konferencie sa po prvýkrát uskutoční na Slovensku v Bratislave.

Hlavnou témou konferencie je vzdelávanie v treťom veku a to, vzdelávanie seniorov a jeho podoby, príprava na starnutie a nové zručnosti a postupy lektorov v seniorskom vzdelávaní.
Je určená najmä pre manažérov, metodikov a lektorov, ale aj dobrovoľníkov, ktorí pôsobia v oblasti edukácie seniorov.

Program:
21.03.2019 – štvrtok

10.00 hod – 10.20 hod (úvodné pozdravy a organizačné pokyny)
10.20 hod – 11.40 hod (odborné prednášky z teórie aj praxe vzdelávania seniorov)
– prof. PhDr. Beáta Balogová, PhD. (Filozofická fakulta PU v Prešove) – „Sociálny kapitál starnutia“
– PhDr. Michal Šerák, Ph.D. (Katedra andragogiky a personálního řízení, Karlova univerzita) – „Edukace seniorů jako součást politiky aktivního stárnutí“
– Mgr. Magdalena Edlová,DiS. (prezidentka AU3V) – „25 let historie Asociace“
– Ing. Lucia Hrebeňárová, PhD. (Asociácia univerzít tretieho veku na Slovensku) – „25.rokov vzdelávania na Univerzitách tretieho veku na Slovensku“
– Ing. Petr Kazík Ph.D. (AHRA Human Resource Agency, s.r.o.) – „M.O.O.D.L.E.pedie – učme se učením ostatních…“
11.40 hod – 12.10 hod (prestávka)
12.10 hod – 13.30 hod (odborné prednášky z teórie aj praxe vzdelávania seniorov)
– Mgr. Emília Jányová Lopušníková (prezidentka ALKP) – „S akými kartami hrá lektor“
– Mgr. Ilona Štorová (Age management z.s.) – „Age management – příležitost pro stárnoucí společnost“
– Ing. Klára Nehodová (U3V, PEF ČZU v Praze) – „Virtuální Univerzita třetího věku: „Výuka přichází za seniory“.“
– PhDr. Renata Kocianová, Ph.D., Doc. PhDr. František Baumgartner, CSc. (Katedra andragogiky a personálního řízení, Univerzita Karlova) – „Pracovní preference starších pracovníků a pracujících seniorů.“
– Ing. Václav Vojtěch (Akademie Černošice) – „Občanská akademie, institut celoživotního učení jako nositel úlohy „příprava na stáří“.“ 13.30 hod – 14.00 hod (obedňajšia prestávka)
14.00 hod – 17.00 hod (workshopy)
1. Vzdelávanie seniorov a jeho podoby
– Bc. Iveta Novotná (Městská knihovna Chrudim) – „Bariéry ve vzdělávaní seniorů“
– Mgr. Katarína Šušoliaková (Krajská knižnica v Žiline) – „Vzdelávanie seniorov vo verejných knižniciach.“
– PhDr. Milada Záborcová, Ph.D., Mgr., BcA. Jan Bartoš (Elpida o.p.s.) – „Lektorská akademie SEFTE – jsme „senior friendly“.“
– PhDr.Vendula Raymová, LL.M. (Bohemia EU Planners, s.r.o.) – „Evropský senior, prosperita mobility. Nezávislé bydlení seniorů v rámci soužití.“
– PhDr. Ľubica Majerová (NBS – Múzeum mincí a medailí) – „Dimenzia múzeí pre celoživotné vzdelávanie.“
– Mgr. Petra Hirtlová, PhD. (ARC – Vysoká škola politických a společenských věd) – „Úspešné starnutie“
– PhDr. Oldřich Čepelka (Fakulta humanitních studií UK Praha) – „Mimopoznávací (mimokognitivní) efekty vzdělávání seniorů“
2. Nové zručnosti a postupy v lektorskom vzdelávaní
– Mgr. Roman Mojš (Asociácia lektorov a kariérnych poradcov) – „Všetci rovnakí alebo každý iný?“
– Ing. Karol Herian, CSc. (Asociácia lektorov a kariérnych poradcov) – „Čo nevidíte ale je prítomné v efektívnom vzdelávaní“
3. Príprava na starnutie
– Mgr. Attila Rácz, PhD. (Schindlerka, n.o.) – „Osobnostný rozvoj pre seniorov? Áno, ale ako na to?“
– Ing. Daniela Ukropová (Univerzita tretieho veku, TU Zvolen) – „Nástrahy na internete“
– PhDr. Lívia Matulová Osvaldová (Klub Luna Senior Friendly, o.z.) – „Starnutie začína v mozgu.“
– Ing. Marian I. Fabian (AkSen – aktívny senior, o.z.) – „Čo dokážu tri ženy a tiež niekoľko skúseností o vzdelávaní poslancov“
– PhDr. Miloš Nemeček (Slovenská asociácia Age Management) – „Vekový manažment na Slovensku“
– Mgr. Jan Dobeš (Česká asociace age managementu) – „Představení výstupů a doporučení ročního vzdělávacího cyklu programu Profesní Seniorita™.“ / „Možnosti a směřování nástrojů Age managementu v internetových a mobilních aplikací. „Jak jsme připraveni a co očekáváme s nástupem Průmyslu 4.0“.“

21.03.2019 – štvrtok
19.00 hod – 22.00 hod spoločenský večer (v blízkom okolí konania konferencie)

22.03.2019 – piatok
10.00 hod – 13.00 hod prehliadka historického centra Bratislavy

Ďalšie informácie:
Miesto: http://saacv.sk/miesto/

Registrácia: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfjH1x8Y8GRxzI9FoVYCe3x2mI85900l7OSNojvceOuSTlW3A/viewform?vc=0&c=0&w=1

Ubytovanie: http://saacv.sk/ubytovanie/

https://www.facebook.com/events/2086690454784268/

Zdieľať obsah:

Go to Top