/Systém validácie (VAE) a kvalifikácií na národnej úrovni FR
Nahrávam Udalosti
Táto udalosť už prebehla.

Odborný seminár za účasti Oľgy Nachtmannovej, štátnej tajomníčky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, Branislava Ondruša, štátneho tajomníka Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR a kľúčových francúzskych expertov

Program:

13:30 – 14:00 REGISTRÁCIA

14:00 – 14:20 OTVORENIE Oľga Nachtmannová, štátna tajomníčka MŠVVŠ SR
Branislav Ondruš, štátny tajomník MPSVaR SR
Christophe Léonzi, veľvyslanec Francúzskej republiky v SR

14:20 – 14:30 ÚVODNÉ INFORMÁCIE
Ľubica Gállová, Národné kontaktné miesto pre EKR, ŠIOV
Úloha NKM v systéme kvalifikácií SR

14:30 – 14:50 Brigitte Bouquet, Národná komisia pre odbornú certifikáciu, Ministerstvo práce

Odborné vzdelávanie a príprava vo Francúzsku, odborná certifikácia, kvalifikácie, kľúčové inštitúcie a prebiehajúce reformy

14:50 – 15:10 Serge Bisson, riaditeľ pre ďalšie vzdelávanie, Institut Universitaire de Technologie (IUT) de Cachan, L’Université Paris-Sud
Príklady kvalifikácii na úrovni EKR 5 a 6, úloha univerzít a pedagógov v procese validácie, vzťahy s ďalšími subjektmi v OVP

15:10 – 15:30 DISKUSIA

15:30 – 16:00 PRESTÁVKA

16:00 – 16:20 Yolande Fermon (TBC), Ministerstvo vysokoškolského vzdelávania, výskumu a inovácií
Overovanie kvalifikácií vo Francúzsku (VAE), profesijný bakalár, uznanie praxe pre účely ďalšieho štúdia

16:20 – 16:40 Ildikó Pathóová, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
SKKR – príprava na zavedenie systému validácie v SR

16:40 – 17:00 Valéria Kubalová, projektová manažérka, NP Systém overovania kvalifikácií, ŠIOV
Predstavenie zámeru projektu na nastavenie systému validácie

17:00 – 17:30 DISKUSIA A ZÁVER

 

Nakoľko je počet pozvaných účastníkov limitovaný, prosíme, aby ste sa prihlásili najneskôr do 8. marca 2019 cez online registračný formulár tu: https://docs.google.com/forms/d/1hv6YBoCzyteiWTk02qKoWnuSM1kiio0uFBEDveOpYGw/edit

V prípade potreby kontaktujte p. Ildikó Pathóovú: ildiko.pathoova@minedu.sk, tel. 02/ 59 374 661.