Views Navigation

Event Views Navigation

Today

Latest Past Events

Letná škola kariérového poradenstva 2023: 16. – 17. jún

Liptovský dvor Jánska dolina 438, Liptovský Ján

Centrum Euroguidance a Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry organizujú 6. ročník LETNEJ ŠKOLY KARIÉROVÉHO PORADENSTVA. Letná škola kariérového poradenstva 2022 sa uskutoční prezenčne 16.-17. júna v hoteli Liptovský dvor v Liptovskom Jáne. Témou Letnej školy kariérového poradenstva 2023 bude práca s príbehmi v rámci kariérového poradenstva a kariérovej výchovy. Podujatie je určené tak skúseným, [...]

Workshop: Žiacke portfólia ako nástroj kariérovom poradenstve

Stará jedáleň Pekná cesta 3020, Bratislava

Príďte zistiť, čo sú žiacke portfóliá. Na workshope sa oboznámite s príkladmi dobrej praxe z Juhomoravského kraja ČR, kde tvoria žiacke portfólia na stredných školách. Zistíte nielen to, akú môžu mať portfólia podobu a ako ich možno využiť, ale aj ako postupovať pri ich tvorbe a zamyslíte sa, ako by ste ich vo vašej škole [...]

Zadarmo

Konferencia Národná cena kariérového poradenstva 2022

Moyzesova sieň Filozofickej fakulty UK v Bratislave Vajanského nábrežie 12, Bratislava

Na Slovensku sa každoročne koná súťaž Národná cena kariérového poradenstva, v rámci ktorej sú oceňované tie najinšpiratívnejšie počiny v oblasti kariérového poradenstva. Súťaž organizuje slovenské Centrum Euroguidance spoločne s partnermi – Združením pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry a Zastúpením Európskej komisie na Slovensku. Do 14. ročníka súťaže sa zapojilo 24 organizácií naprieč celým Slovenskom. Prihlásené príspevky aj v tomto roku [...]

Zadarmo
Go to Top