Medzinárodná konferencia: Štandardy kvality pre bilanciu kompetencií v službách zamestnanosti

/Medzinárodná konferencia: Štandardy kvality pre bilanciu kompetencií v službách zamestnanosti
Nahrávam Udalosti
Táto udalosť už prebehla.

kompetencie_logoR_jpg_male(1)Na konferencii s medzinárodnou účasťou budú predstavené štandardy kvality pre poskytovanie bilancie kompetencií ako štandardného prístupu kariérového poradenstva v slovenských službách zamestnanosti. Štandardy kvality vypracovalo Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny v spolupráci s Európskou federáciou centier kariérového poradenstva a bilancie kompetencií (FECBOP).