Valné zhromaždenie FECBOP (Európska federácia centier kariérového poradenstva a bilancie kompetencií)

/Valné zhromaždenie FECBOP (Európska federácia centier kariérového poradenstva a bilancie kompetencií)
Nahrávam Udalosti
Táto udalosť už prebehla.

fecbopEurópska federácia centier kariérového poradenstva a bilancie kompetencií (FECBOP) združuje viac ako 100 centier bilancie kompetencií v rôznych krajinách EU. Používanie metodológie je podmienené rešpektovaním európskych kritérií kvality zahŕňajúcich metodologické aj organizačné aspekty kariérového poradenstva.

Bilancia kompetencií je systém nástrojov a systémového zabezpečenia kariérového poradenstva, používaný v desiatich krajinách EU. Viac informácií o tomto prístupe na oficiálnej stránke www.bilanciakompetencii.sk. Valné zhromaždenie FECBOP bude priestorom pre predstavenie prístupu bilancie kompetencií v slovenských službách zamestnanosti v rámci projektu Qual’n’Guide.