/Mladý obchoďák
Nahrávam Udalosti
Táto udalosť už prebehla.

Podujatie „Mladý obchoďák“ je zamerané na priblíženie vzdelávacieho procesu Obchodnej akadémie Považská Bystrica žiakom deviatych ročníkov základných škôl, a sprostredkovane cez nich ich rodičom a učiteľom, hravou formou. Vybrali sme si realizáciu podujatia formou súťaže. Trojčlenné tímy deviatakov budú riešiť odborné úlohy na piatich stanoviskách. Každé stanovisko bude reprezentovať jeden profilový predmet našej školy: ekonomiku, účtovníctvo, tovaroznalectvo, informatiku a anglický jazyk. Z časového hľadiska sa žiaci na každom stanovisku zdržia 30 min. „Obsluha“ stanoviska (učiteľ) v skratke vysvetlí, čo je obsahom daného predmetu a následne si súťažiaci vylosujú úlohu, ktorú budú riešiť. Úlohy sú rozmanité a prispôsobené veku súťažiacich. Každý tím vyrieši úlohu na každom zo všetkých piatich stanovísk. Odovzdané úlohy sa spracujú, opravia a  vyhodnotia. V závere súťaže sa vyhlásia a odmenia tímy s najväčším počtom bodov. Členovia tímu, ktorí získajú najviac bodov budú prednostne prijatí na našu školu (samozrejme po splnení všetkých ostatných zákonných podmienok). Súťaž sa bude konať 21. novembra 2017.

Cieľom projektu je ukázať, že vzdelávanie môže byť aj zábava, že získavanie informácií nebolí a škola nie je nevyhnutné zlo, ale potreba a niečo cool.