/Burza informácií pre voľbu povolania Martin
Nahrávam Udalosti
Táto udalosť už prebehla.

Profesijná prezentačná výstava stredných škôl a zamestnávateľov. Individuálnym prístupom CPPPaP Martin a Úradu práce Martin konzultácia a poradenstvo žiakom základných škôl a ich rodičom.

Podujatie je určené najmä žiakom 8. a 9. ročníka ZŠ, záujemcom o nadstavbové a pomaturitné štúdium na SŠ, rodičom, pedagógom, uchádzačom o zamestnanie a širokej verejnosti. Návštevníci budú mať možnosť získať informácie o študijných a učebných odboroch, podmienkach a kritériách prijímacieho konania, podmienkach a systéme duálneho vzdelávania.