Loading Events

Cieľová skupina – končiace ročníky v rôznych  študijných odboroch. Program bude prebiehať v 2 fázach. 1.fáza: identifikovanie intelektových a osobnostných predpokladov ( realizácia MBTI ). 2.fáza: anatómia pracovného pohovoru, trh práce. Cieľom je podporiť hladký prechod žiakov zo školy na trh práce.

Zdieľať obsah:

Go to Top