/Národná cena kariérového poradenstva 2017
Nahrávam Udalosti
Táto udalosť už prebehla.

Na konferencii prebehne slávnostné vyhlásenie výsledkov tohtoročnej súťaže – tento rok premiérovo aj s odovzdaním “Ceny ZKPRK.” Účasť na konferencii je podmienená registráciou a je poskytnutá bezplatne. Prosím, registrujte sa najneskôr do 7. septembra 2017 (vrátane). On-line registračný formulár. Srdečne Vás pozývame a tešíme sa na stretnutie.

Registračný formulár: http://www.erasmusplus.sk/index.php?sw=98&id_akcie=81

Program:

9:00 – 9:30     Registrácia
9:30 – 9:45     Otvorenie
9:45 – 10:00   O súťaži Národná cena kariérového poradenstva 2017 v SR
10:00 – 11:00  Veľtrh/prehliadka príspevkov prihlásených do súťaže na Slovensku

Hlasovanie o Cenu publika

11:00 – 11:30   Prestávka
11:30 – 12:30   Slávnostné vyhlásenie výsledkov slovenskej časti NCKP 2017
12:30 – 13:30   Obed
13:30 – 14:00   O súťaži Národná cena kariérového poradenstva 2017 v ČR
14:00 – 14:20   Prestávka
14:20 – 16:00   Paralelné workshopy s vybranými ocenenými účastníkmi v slovenskej i českej súťaži (prezentácie, praktické ukážky a pod.)