Loading Events
  • Hľadáte si novú prácu?
  • Alebo prácu chcete len zmeniť?
  • Zaujíma Vás kariérny rast?
  • Máte radi svoju prácu?
  • Neviete sa rozhodnúť?

Stačí sa prihlásiť na „Kariérne poradenstvo“ (akreditovaný kurz Ministerstvom školstva SR).  Pretože 1/3 svojho života strávite v práci. Práca je základom spokojnosti v spoločenskom ako aj rodinnom živote.

Absolvovaním školenia získate zručnosti ako pomáhať iným, ale aj ako pomôcť sebe.  Získate dostatok informácií pre vykonanie zmeny, ak je potrebná. Na kurze pomôžete sebe, a zároveň budete kompetentný  pomáhať aj iným ako kariérny poradca. Naučíte sa pracovať s jednotlivcom a skupinou v ktorejkoľvek fáze pracovného života. Zistíte, že pri poskytovaní poradenstva sa prihliada na schopnosti, vedomosti, zručnosti a prax v súlade s hodnotami a možnosťami človeka pri dosahovaní jeho osobných cieľov.

Kde, kedy a za koľko?

Kremnička 53, Banská Bystrica, od 8.00 – 16.00h
Celé školenie trvá 6 dní:  27.7., 28.7., 29.7., 30.7., 4.8., 5.8.2017
Cena kurzu 350,-€.

Prihlásiť sa môžete do 23.7.2017 na tomto linku.

V prípade otázok sme vám k dispozícii mailom na alkp@alkp.sk alebo telefonicky na čísle  0919 185 148.

Zdieľať obsah:

Go to Top