Loading Events

Prednáška je zameraná na individuálny rozvoj a riadenie vlastnej kariéry vysokoškolských študentov, ktorí sa pripravujú na budúci trh práce, s dôrazom na jeho medzinárodný rozmer. Kariérová adaptabilita v inokultúrnom prostredí je dôležitou súčasťou zvládania očakávaných i neočakávaných zmien počas pôsobenia absolventov vysokých škôl v zahraničných firmách na Slovensku, ako i počas pracovnej mobility v zahraničí. Na podujatí budú prezentované teoretické a praktické poznatky z viacerých kultúrnych prostredí s dôrazom na rozvoj interkultúrnej kompetencie zúčastnených študentov.

Zdieľať obsah:

Go to Top