/MOJE BUDÚCE POVOLANIE
Nahrávam Udalosti
Táto udalosť už prebehla.

CPPPaP v Čadci vyhlasuje tradične súťaž „Moje budúce povolanie“, ktorá je určená žiakom II. stupňa základných škôl. Ako názov prezrádza hlavnou myšlienkou súťaže je rozvíriť myšlienky žiakov nad svojim budúcim povolaním.  Táto súťaž je zámerne pripravovaná už pre žiakov nižších ročníkov, aby sa nad témou ich budúcnosti začali zaoberať v skoršom veku, a to nenásilnou a zábavnou formou. Jedná sa o literárno-umeleckú súťaž, kde sa žiaci 6.,7.,8., a 9. ročníka ZŠ môžu zapojiť so svojimi poviedkami, básňami, kresbami či fotografiami na tému voľby ich budúceho povolania. Podmienky súťaže sú nastavené tak, aby sa ich mohli zúčastniť všetci žiaci – nehodnotí sa štýl, gramatické chyby, úprava – podmienkou je iba jedna A4 strana.

V dielach žiakov je krásne vidieť formovanie ich názoru a vývin zamýšľania sa nad svojim povolaním. Kým žiaci v nižších ročníkoch nemajú mnohokrát názor ešte ucelený, prikláňajú sa k viacerým možnostiam a ich myšlienky sa veľakrát opierajú o detské sny, u žiakov vyšších ročníkov je už možné pozorovať lepší kontakt s realitou, systematický prístup a väčšiu konkrétnosť voľby.

Táto súťaž má za cieľ na jednej strane posilniť povedomie žiakov o dôležitosti voľby povolania už v nižších ročníkoch, aby ich neskôr toto rozhodovanie nezastihlo nepripravených. Pomáha ale aj nám psychológom, výchovným poradcom a triednym učiteľom pri spoznaní žiaka a pri jeho ďalšom smerovaní. Osobitne pri identifikácii detí s problémami vo výbere povolania. Na základe školských kôl sa  k nám dostávajú len niektoré práce. Cieľom je okrem súťaže samotnej, aby aj učitelia, a rodičia videli a uvedomili si, že deti, možno aj s horšími  známkami a správaním  majú krásne ciele do budúcnosti, kde vždy vidno snahu urobiť svet lepším. Uzavretie súťaže sa končí  vyhodnotením a ocenením tých najlepších diel, aj keď je často veľký problém vybrať tie najlepšie práce, lebo všetky sú písané od srdca…