Regionálny klub ZKPRK Martin

/Regionálny klub ZKPRK Martin
Nahrávam Udalosti
Táto udalosť už prebehla.

V priestoroch K.A.B.A. Slovensko, Komenského 4058/19

Na druhom regionálnom stretnutí členov Združenia a sympatizantov kariérového poradenstva zmapujeme čo nové je v kariérovom poradenstve na všetkých frontoch a začneme  viesť diskusiu k bilancii kompetencií.

Prihláška: http://goo.gl/forms/8Xg5bM9TE5