/Remeslo má zlaté dno
Nahrávam Udalosti
Táto udalosť už prebehla.

Hotelová akadémia, Južná trieda 10, 04001 Košice srdečne pozýva žiakov 9. a 8. ročníkov ZŠ, ich rodičov, výchovných/kariérnych poradcov a učiteľov na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční v stredu 22. novembra 2017 od 9.00 hod.- 14.00 hod. v priestoroch Hotelovej akadémie na Južnej triede č. 10 a Južnej triede 48 v Košiciach.
V čase od 9.00 do 14.00 si môžete pozrieť školu a jej vybavenie. Prehliadka školy je sprevádzaná aktivitami žiakov školy, ktorí majú pre Vás nachystaný zaujímavý program.

       Čo sa dozviete?

  • informácie o možnostiach štúdia na našej škole
  • informácie o podmienkach prijatia žiakov ZŠ do prvého ročníka školy

       Využite možnosť:

  • osobnej komunikácie s učiteľmi, žiakmi a vedením školy ( v čase od 9.00 do 14.00 hod.)
  • otestovať sa z matematiky, slovenského jazyka a cudzieho jazyka
  • na skupinový alebo individuálny rozhovor s kariérnym poradcom, kde sa žiaci dozvedia využívať rozhodovacie stratégie pri prechode zo ZŠ na SŠ a výbere povolania, viac na https://sites.google.com/view/karierne-poradenstvo-hake/o-nás
  • prejsť sa rozprávkovou školou a objav svoj talent
  • stretnúť Vašich budúcich zamestnávateľov
  • popýtať sa na všetko, čo Vás v súvislosti so štúdiom na našej škole zaujíma, viac na https://sites.google.com/site/evsweek2017ha/

Veríme, že sa s nami zabavíte, poučíte a najmä získate cenné informácie, ktoré Vám určite pomôžu pri výbere strednej školy.

Lepšie je raz vidieť ako stokrát počuťNa Vašu návštevu sa tešia žiaci a zamestnanci školy.