/STEP: Krok k efektívnym zručnostiam v kariérovom poradenstve
Nahrávam Udalosti
Táto udalosť už prebehla.

Dovoľujeme si dať Vám do pozornosti konferenciu medzinárodného projektu Skills Training for Effective Practice (STEP) realizovaného v rámci Programu EÚ pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport Erasmus+, ktorá sa uskutoční dňa 29. júna 2017 v čase od 12,30 hod. do 16,30 hod.Hoteli Sorea Regia ****, Kráľovské údolie 6, 811 02 Bratislava.

 

STEP je projekt zameriavajúci sa na preskúmanie úspešných zahraničných prístupov v oblasti kariérového poradenstva a navrhnutie vzdelávacieho programu a kurikula pre poskytovateľov poradenstva v oblasti zamestnania znevýhodneným ľuďom. V rámci konferencie budú predstavené výsledky výskumu, vypracovaný tréningový program, príručka zručností v oblasti kariérového poradenstva či e-learningová platforma s pripravenými materiálmi.

 

Zároveň si Vás dovoľujeme požiadať o potvrdenie Vášho záujmu o účasť registráciou v termíne najneskôr do 16.6.2017. Vašu účasť potvrďte, prosím, prostredníctvom registračného  formulára, ktorý sa nachádza na nasledovnej adrese: https://skillstep.eu/conference.html#registration.

 

Viac informácií, vrátane podrobného programu konferencie, nájdete v priloženej pozvánke tu.