Loading Events
Bratislavský samosprávny kraj Vás pozýva na odbornú konferenciu pre výchovných poradcov pod názvom „Stredná škola nie je cieľ, ale cesta“.
Program konferencie:
08:30 – 09:00   Registrácia účastníkov
09:00 – 09:10    OTVORENIE KONFERENCIE
09:10 – 9:40  Alžbeta Štofková Dianovská „Cesta k vysnívanej práci začína už na základnej škole“ – Asociácia výchovných poradcov
9:40 – 10:10 Petr Hlaďo, „Faktory pôsobiace na kariérové rozhodovanie žiakov – poznatky z českých a zahraničných výskumov “ – Ústav pedagogických vied, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, Brno
10:10 – 10:30 PRESTÁVKA
10:30 – 11:00 Janette Motlová “Kedy je pomoc skutočnou pomocou?”- Od emócií k poznaniu, n.o. – Eduma
11:00 – 11:30 PaedDr. Lucia Dítětová „Budúcnosť na trhu práce – výzva alebo hrozba?“  – TREXIMA Bratislava, spol. s r.o.
11:30 – 12:30 OBEDŇAJŠIA PRESTÁVKA
12:30 – 14:00 Diskusia k aktuálnym problémom výchovných poradcov:
  • záujem resp. nezáujem žiakov o duálne vzdelávanie
  • vplyv rodičov na výber stredne školy
  • pracovné podmienky výchovných poradcov ako dôležitý faktor kvality poradenských služieb (priestorové, časové, materiálno-technické,…)
  • vzdelávanie výchovných poradcov
  • spolupráca základných a stredných škôl pri nábore a pri prijímacom konaní
  • spolupráca výchovných poradcov s poradenskými zariadeniami, ÚPSVaR, zamestnávateľmi…
14:00 ZÁVER KONFERENCIE
Účasť na konferencii je bezplatná. Zúčastnením bude zabezpečený obed bezodplatne. Registrácia prebieha zaslaním záujmu na adresu: milan.strba@region-bsk.sk
Počet účastníkov konferencie je z kapacitných dôvodov obmedzený. Uprednostnení budú skôr prihlásení záujemcovia.
Tešíme sa na stretnutie s Vami!

Zdieľať obsah:

Go to Top