/Letná škola kariérového poradenstva 2018
Nahrávam Udalosti
Táto udalosť už prebehla.

PRIHLASOVANIE PREDĹŽENÉ DO 14.6.2018!

Pozývame vás na 2. ročník LETNEJ ŠKOLY KARIÉROVÉHO PORADENSTVA, ktorý organizuje Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry.

Letná škola KP bude prebiehať 29.-30. júna v Oščadnici (pri Čadci, Hotel Marlene, http://hotel.marlene.sk/) a veríme, že jej program bude prínosný pre skúsených aj začínajúcich kariérových poradcov. Priestor bude venovaný rozvoju praktických poradenských zručností, ako aj výmene skúseností a sieťovaniu. Program začne v piatok o 15:00 a skončí v sobotu o 17:00.

Tešíme sa na spoločné stretnutie!

Program letnej školy kariérového poradenstva 2018 

Piatok, 29. 6. 2018

15:00       Návšteva Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Čadci

  • CPPPaP  v Čadci získalo niekoľko ocenení v súťaži Národná cena kariérového poradenstva. Poradňou nás prevedie a s činnosťou v oblasti kariérového poradenstva zoznámi riaditeľka, Alenka Hrašková.

Od 16:15  Očakávaný príchod účastníkov na miesto konania: Hotel Marlene, Oščadnica

17:00        Otvorenie letnej školy, predstavenie ZKPRK a zoznámenie účastníkov

  • Knižné inšpirácie – aká odborná alebo iná kniha Vás v poslednom čase inšpirovala a v čom? (knihu môžete priniesť)

17:45        Večera

17:00        Odborný blok I:

  • Povolania v ére automatizácie a robotizácie. Vaše talenty v budúcnosti… Poďme sa spoločne so Zuzkou Záhradnikovou porozprávať o tom, aká je budúcnosť povolaní na Slovensku a vo svete. Ktoré povolania, resp. sektory sú odsúdené na zánik, či ohrozené z dôvodu robotizácie a automatizácie. Zuzka sa v rámci svojej spoločnosti Career Spring venuje kariérovému poradenstvu, pričom jednou z jej tém je rozvoj talentov.

19:15        Odborný blok II:

  • Aké máme a aké chceme mať kariérové poradenstvo?: Diskusia moderovaná Tomášom Šprlákom, predsedom ZKPRK, a interaktívne tematické bloky priamo s praktikmi z rôznych sektorov o skúsenostiach a víziách v kariérovom poradenstve: budú predstavené inšpiratívne príklady dobrej praxe zo súkromného sektora, školstva a služieb zamestnanosti.

20:30        Večerné sieťovanie


Sobota, 30. 6. 2018

od 7:30    Raňajky

8:30         Odborný blok III:

  • Slovenský štandard kvality pre kariérové poradenstvo. V moderovanej diskusii si s Tomášom Šprlákom predstavíme aktuálnu podobu štandardu kariérového poradenstva, ktorý vzniká už niekoľko mesiacov.  ZKPRK spolu s renomovanými zahraničnými partnermi pracuje na téme kvality a na základe konzultácií pripravilo návrh, o ktorom by sme chceli spoločne diskutovať… Mala by pre našu komunitu zmysel “značka kvality”?

9:30         Prestávka 9:45         Odborný blok IV:

  • Workshop „Kariérové poradenstvo v pohybe: Kariérové poradenstvo nemusí vždy prebiehať len formou tradičného rozhovoru medzi poradcom a klientom. Nielen na skupinových kurzoch je vhodné dopĺňať ho ďalšími kreatívnymi technikami, ktoré pomôžu nahliadnuť na klientove témy z iného uhla pohľadu a otvoria tak priestor novým riešeniam. Na workshope si ukážeme, že je možné zaradiť i techniky “pohybové”, inšpirované dramatickou výchovou, improvizačným divadlom i terapeutickými prístupmi. Účastníci si niektoré techniky vyskúšajú i na vlastnej koži a odnesú si nápady do svojej poradenskej praxe. Workshop bude viesť naša česká kolegyňa, Helena Košťálová, ktorá je kariérová poradkyňa a lektorka pôsobiaca v EKS. Bola ocenená v súťaži Národní cena kariérového poradenství.

12:45       Obed

13:30       Odborný blok V:

  • Naratívny prístup v kariérovom poradenstve a ochutnávka aktivít z pracovného zošita Môj kariérový príbeh: Spoločne s Lenkou Martinkovičovou si povieme, prečo sú príbehy klienta dôležité a ako s nimi pracovať. Vyskúšame si aktivity nápomocné pri „kariérotvorení“. Inšpirujeme sa metodikou jedného zo súčasných významných odborníkov v oblasti kariérového poradenstva, Marka L. Savickasa, ktorý je aj spoluautorom autobiografického pracovného zošita Môj kariérový príbeh. Lenka sa v dizertačnej práci Riadenie a konštruovanie kariéry zaoberala práve jeho teóriou. Aktuálne sa popri rodičovskej dovolenke venuje aktivitám viacerých občianskych združení (ZKPRK, Inštitút dialogických praxí, POINTRE…).

14:30       Prestávka

14:45       Odborný blok VI:

  • Workshop Kreatívne techniky v kariérovom poradenstve: Alexandra Kello bola minulý rok ocenená v súťaži Národná cena kariérového poradenstva. Po niekoľkoročnom pôsobení v biznis sfére, práce v školskom prostredí aj pre neziskový sektor, kde sa venovala rozvoju, založila priestor pre kreatívne myslenie (www.kreativnemyslenie.sk) s cieľom šíriť kreativitu do pracovného prostredia a do škôl. So Sandrou si vyskúšame, ako sa dajú v poradenstve využiť myšlienkové mapy a technika rybia kosť. Majka Jaššová nám zase priblíži, ako využiť predmety a symboly v kariérovom poradenstve. Majka pracuje v slovenskom centre Euroguidance, ktoré sa snaží rozvíjať medzinárodnú dimenziu celoživotného poradenstva na Slovensku. Popri práci sa venuje aj arteterapii…

16:45       Záver oficiálneho programu

17:00    Grilovačka v prípade záujmu účastníkov (na základe odpovedí z registračného formulára)


Profil hlavného hosťa letnej školy kariérového poradenstva 

Helena Košťálová je kariérová poradkyňa a lektorka pôsobiaca v EKS. Vzdelávaniu sa venuje viac ako 20 rokov, jej hlavný odbor je osobnostný rozvoj a kariérové poradenstvo. Pôvodne vyštudovala sociálny management a marketing, neskôr absolvovala celý rad aktivít ďalšieho vzdelávania. Za najzásadnejšie považuje dištančné štúdium na Stockholmskej univerzite, absolvovanie programu Kariérové poradenství – teorie a praxe, kurz švajčiarskej metódy mapovania kompetencií CH-Q, kurz E-kariéra+, Zážitkové kariérové poradenstvo podľa Thomasa Dienera, dvojročný výcvik Arteterapie a artefiletiky, kurz improvizačného divadla a tréning hodnotiteľov assessment centra. Zásadne ju ovplyvnili aj študijné návštevy vo Veľkej Británii a Škandinávii.


Účastnícky poplatok:

  • 30€ pre členov ZKPRK + poplatok za ubytovanie a stravu na mieste (približne 45€)
  • 55€ pre nečlenov ZKPRK + poplatok za ubytovanie a stravu na mieste

Prihlasovanie je možné do vyčerpania miestnajneskôr do 31.5.2018.

Prihláste sa na letnú školu