Loading Events

CPPPaP v Bytči  počas druhého decembrového týždňa ponúka možnosť študentom  Gymnázia a Súkromnej strednej odbornej školy v Bytči, zúčastniť sa súboru besied s odborníkmi z praxe. Na jednotlivých besedách si vypočujú informácie týkajúce sa jednotlivých profesií: policajt, hasič, lekár, právnik, psychológ, špeciálny pedagóg, sociálny pedagóg a pod….  Študenti budú mať možnosť lepšie sa zorientovať na akú vysokú školu je potrebné  prihlásiť sa, čo z danej profesie vyplýva a tiež aké má daná profesia uplatnenie na trhu práce.

Zdieľať obsah:

Go to Top