/DNI POVOLANIA
Nahrávam Udalosti
Táto udalosť už prebehla.

Kariérové poradenstvo pre žiakov a rodičov ZŠ v pôsobnosti CPPPaP vo Veľkom Krtíši. Aktivity zamerané na profesijnú orientáciu žiakov 4.-9. ročníkov ZŠ. Pre žiakov 4.-7. ročníkov poznávanie sveta práce cestou hier, krátkodobých zážitkových aktivít, projektívnych techník, záujmových dotazníkov /Poradenstvo hrou…/. Prednášky, skupinová diagnostika  s následným individuálnym poradenstvom pre žiakov 8.-9. ročníkov s cieľom napomôcť pri profesijnom rozhodovaní sa doplnená o zážitkové učenie na SOŠ a exkurziu u miestneho zamestnávateľa. Skupinové aktivity pre rodičov zamerané na profesijnú orientáciu a zvýšenie informovanosti o možnostiach štúdia na stredných školách a trhu práce /účasť na RZ/.