Podmienky členstva schválilo ustanovujúce Valné zhromaždenie ZKPRK, ktoré sa konalo 27.11.2014. Podmienkou členstva je aj dodržiavanie Stanov a rešpektovanie platných uznesení a poriadkov.

V zmysle § 3 ods. 3 Stanov Združenia o prijatí za člena Združenia rozhoduje na základe písomnej prihlášky Rada; členstvo vzniká dňom prijatia za člena a zaplatením členského príspevku schváleného Valným zhromaždením.

Kontaktné údaje
Profilová fotografia
Vložiť fotografiu
Profesijné údaje
Anketa
Anketa