Prihláška pre právnické osoby

/Prihláška pre právnické osoby
Prihláška pre právnické osoby 2015-05-17T07:34:39+00:00

Podmienky členstva schválilo ustanovujúce Valné zhromaždenie ZKPRK, ktoré sa konalo 27.11.2014. Podmienkou členstva je aj dodržiavanie Stanov a rešpektovanie platných uznesení a poriadkov.

V zmysle § 3 ods. 3 Stanov Združenia o prijatí za člena Združenia rozhoduje na základe písomnej prihlášky Rada; členstvo vzniká dňom prijatia za člena a zaplatením členského príspevku schváleného Valným zhromaždením.

Kontaktné údaje
Logo organizácie
Vložiť obrázok
Činnosť organizácie
Čestné prehlásenie
Anketa