Podmienky členstva schválilo ustanovujúce Valné zhromaždenie ZKPRK, ktoré sa konalo 27.11.2014. Podmienkou členstva je aj dodržiavanie Stanov a rešpektovanie platných uznesení a poriadkov.

V zmysle § 3 ods. 3 Stanov Združenia o prijatí za člena Združenia rozhoduje na základe písomnej prihlášky Rada; členstvo vzniká dňom prijatia za člena a zaplatením členského príspevku schváleného Valným zhromaždením.

Kontaktné údaje
Logo organizácie
Vložiť obrázok
Činnosť organizácie
Čestné prehlásenie
Anketa

Ďakujeme za odpovede, pomôžu nám lepšie nastaviť činnosť Združenia.Ak áno, prosím navrhnite prípadné témy.

Články - napíšte na akú tému a akej špecifickej oblasti spojenej s kar.poradenstvom a rozvojom kariéry

Ak áno, prosím navrhnite kedy je to možné a na akú tému by sa stretnutie mohlo konať