Vaše dieťa si vyberá školu a povolanie…

Mladí ľudia majú dnes pre svoju budúcnosť viac možností, než kedykoľvek predtým. Ich rozhodnutie ale tiež ovplyvňuje mnoho faktorov. Svet práce sa neustále mení a preto je dôležité, aby ste Vášmu dieťaťu dokázali pomôcť rozhodnúť sa pri výbere školy a povolania. Hoci mnohým mladým sa zdá, že pracovný život je ešte veľmi ďaleko, ich dnešné rozhodnutia môžu v budúcnosti ovplyvniť ich smerovanie.

Vaše dieťa sa pri výbere povolania a školy stretáva s nasledovnými ťažkosťami:

  • …má málo informácií o svete práce a o možnostiach štúdia.

  • nepozná vlastné schopnosti, talenty alebo ich nedokáže prepojiť so svetom práce.

  • nemá jasné predstavy o vlastnej budúcnosti, pracovný život sa mu zdá príliš vzdialený.

0%
deviatakov pri výbere strednej školy najviac ovplyvňujú rodičia.
0%
žiakov o svojej budúcnosti začína zaujímať až v ôsmej alebo deviatej triede.
0%
absolventov nikdy nepracovalo v odbore, ktorí vyštudovali.

Ako pomôcť môjmu dieťaťu pri výbere povolania?

Povedali o kariérovom poradenstve…

Poradenstvo mi veľmi pomohlo a cítim, že mám novú víziu do budúcnosti a nové možnosti. Ďakujem pani poradkyni za pomoc a nové nápady, možnosti a hlavne veľkú pomoc v rozhodovaní o povolaní.

Alexandra

Vďaka poradenstvu som mohol lepšie porozumieť a uvedomiť si svoje silné aj slabé stránky. Porozumieť sebe samému je pre mňa krokom k porozumeniu iných, či už budúcich kolegov v práci, či upevneniu medziľudských vzťahov v mojom okolí. Odporúčam preto každému, aby neváhal a zodpovedne sa dokázal pozrieť na svoju osobnosť, čo nie je vôbec jednoduché, ale v čom mu odborníci na kariérové poradenstvo môžu veľmi pomôcť.

Marek

Ďakujem za konzultáciu, určite mi pomohla pri mojom ďalšom rozhodovaní v profesijnom živote, vrelo odporúčam všetkým; prinieslo mi to jasnejšiu víziu a smerovanie.

Mária