Zmeniť vašu fotku pozadia
Diana.gerbocova
Zmeniť vašu fotku pozadia
This user account status is Approved

This user has not added any information to their profile yet.

Vzdelávacie centrum KRTKO a jeho kamaráti o.z.
zriadovateľka , riaditeľka centra VC KRTKO , predsedníčka O.Z., koordinátorka inklúzie a VV činnosti v SMŠ Slimáčik v Trenčíne, študentka II. stupňa psychológie na FF UCM v Trnave , SZČO - poradkyňa

Ku kariérovému poradenstvu mám veľmi kladný vzťah. Okrem toho , že som zriaďovateľka Vzdelávacieho centra KRTKO , ako vlastného chráneného pracoviska , som aj predsedníčkou nášho O.Z. Vzdelávacie centrum KRTKO a jeho kamaráti , ktoré sa snaží byť práve príkladom realizácie inkluzívnych myšlienok a ich aplikácia v praxi. Venuje sa tiež výskumu a vývoju inovatívnych riešení a adaptácii prostredia na inkluzívne . V centre môjho záujmu sú tak všetky cieľové skupiny a podpora začleňovania sa na trh práce aj osôb so znevýhodnených skupín. Som študentkou a spolupracujem na realizácii karierového poradenstva,  uplatnenia sa na trhu práce, aj na pôde našej univerzity. Som absolventkou 1 . stupňa jednoodborovej psychológie na UK BA v programe "Psychologické a karierové poradenstvo pre jednotlivcov s postihnutím" . Plánujem po doplnení si Mgr. stupňa a načerpaní  praktických zručností v oblasti karierového poradenstva aj pôsobenie ako  karierová poradkyňa. Už v súčasnosti mám za sebou mnohé vzdelávania a tiež aktívne vyvíjam spoluprácu s inštitúciami ako je VÚDPaP kde v praxi aplikujem svoje poznatky.  Obrátiť sa na mňa môžu klienti z rôznych cieľových skupín , no najmä aj zo znevýhodnených. Venujem sa aj poradenstvu pre rodičov detí so ZZ a so ŠVVP.  Verím, že budem prínosom pre združenie aj aktívnou účasťou na workshopoch a podujatiach.  Aj doteraz som sa na niektorých zúčastnila a je mi cťou byť  členkou ZKPRK. 

Trenčiansky, Celé Slovensko
Voľba strednej školy, Voľba vysokej školy, Hľadanie zamestnania, Príprava na pracovný pohovor, Zmena zamestnania / kariéry, Sebapoznanie a sebarozvoj
Žiaci základných škôl, Rodičia, Ľudia so zdravotným znevýhodnením
Individuálne poradenstvo, Skupinové poradenstvo, Online poradenstvo
Slovenčina