Na tejto stránke budeme zverejňovať zmluvy a ďalšie informácie o rôznych grantoch, ktorých je ZKPRK priamym príjemcom.

 

2018-1-SK01-KA104-045925: Modern and interdisciplinary career guidance in all sectors

Grant programu Erasmus+ nám umožní vyslať 6 kariérových poradcov na špičkové školenia organizované európskou sieťou NICE.

Zmluva | Príloha č. 2

 

2020-1-SK01-KA104-078107: Towards quality and excellence in career guidance through mobility and cooperation

Zmluva | Príloha č. 2 | Dodatok COVID-19