Koncom roka sa naša strešná organizácia IAEVG pripojila ku globálnej koalícii pre sociálnu spravodlivosť. Tá bola založená Riadiacim orgánom Medzinárodnej organizácie práce (ILO). Vstupom do tejto koalície IAEVG nielen posilňuje svoju oddanosť sociálnej spravodlivosti, ale rozširuje aj svoj vplyv a sieť spoluprácujúcich organizácií na medzinárodnej úrovni. Tu je odkaz na webovú stránku koalície ILO https://social-justice-coalition.ilo.org/about.

Na webovej stránke ILO nájdete tiež záznam zo série šiestich podujatí, ktoré sa tento týždeň konali vo veľkých mestách po celom svete pri príležitosti Svetového dňa sociálnej spravodlivosti. Tento deň nám každý rok pripomína potrebu budovať spravodlivejšiu spoločnosť https://live.ilo.org/events/world-day-social-justice-2024-02.

Viac o tom ako súvisí kariérové poradesntvo so sociálnou spravodlivosťou najdete aj na, Career guidance for social justice – Exploring the possibility for better careers and a better world (wordpress.com).