Loading Events

Kreatívne myslenie je jednou z kľúčových zručností pre 21. storočie. Interaktívny workshop s Alexandrou Kello (www.kreativnemyslenie.sk) odpovie na nasledovné otázky:

  • Aká je rola kreatívneho myslenia v kariérovom poradenstve?
  • Aké sú moje silné stránky pri kreatívnom myslení a aké bariéry mi zabraňujú využívať ho v práci s klientom?
  • Aké prístupy a metódy môžem využiť pre rozvoj vlastnej kreativity v poradenskej praxi?
  • Ako podporovať klientov pri nachádzaní nových, kreatívnych náhľadov a riešení pre svoju situáciu?

Profil spíkerky:

Alexandra Kello
Kreatívnemu mysleniu sa Alexandra venuje od roku 2002. Po niekoľkoročnom pôsobení v biznis sfére, práce v školskom prostredí aj pre neziskový sektor, kde sa venovala rozvoju, založila priestor pre KREATÍVNE MYSLENIE s cieľom šíriť kreativitu do pracovného prostredia a do škôl. Jej workshopy kariérového poradenstva pre matky po rodičovskej dovolenke boli v roku 2017 ocenené Národnou cenou kariérového poradenstva.

 

Prihlasovanie: https://goo.gl/forms/jV44dUgWziYuhHr93

Zdieľať obsah:

Go to Top