/Burza stredných škôl v Rimavskej Sobote
Nahrávam Udalosti
Táto udalosť už prebehla.

Dňa 23. novembra 2017 sa v Mestskom kultúrnom stredisku v Rimavskej Sobote uskutočnila Burza stredných škôl, ktorej sa zúčastnilo takmer 700 žiakov ôsmeho a deviateho ročníka žiakov základných škôl. Na tomto podujatí žiaci, ale aj ich rodičia, pedagógovia získali informácie o učebných a študijných odboroch, kritériách prijímacích pohovorov, mimoškolskej činnosti spolu s praktickými ukážkami svojho zamerania od 33 stredných škôl z okresu Rimavská Sobota, Lučenec, Fiľakovo, Zvolen, Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Brezno, Rožňava i Košice. Organizáciu Burzy práce stredných škôl v celom rozsahu zastrešovali odborní zamestnanci CPPPaP Rimavská Sobota.