Pri príležitosti 10. výročia vzniku Združenia pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry si vás dovoľujeme pozvať na konferenciu Kariérového poradenstva 2024. Konferencia je určená kariérovým poradcom, výchovným poradcom, poradcom z úradov práce, učiteľom, študentom, špecialistom na rozvoj kariéry, špecialistom na trh práce, koučom a špecialistom na osobnostný rozvoj a ďalším záujemcom o témy kariérového poradenstva. Účasť je bezplatná. Očakávame približne 80-100 účastníkov.

Tešíme sa na vás 23.5.2024 v Banskej Bystrici.

Predstavia sa vám zaujímaví hostia, spoznáte projekty a iniciatívy súvisiace s kariérovým poradenstvom. Zoznámte sa s komunitou kariérových poradcov.

Pridajte sa k oslave 10. výročia založenia Združenia!
📌 REGISTRÁCIA: https://rozvojkariery.sk/konferencia/ 📌
📌 REGISTRÁČNÝ FORMULÁR  📌