/Čo je mojím poslaním?
Nahrávam Udalosti
Táto udalosť už prebehla.

Srdečne vás pozývame na sebapoznávací tréning, ktorý je spojením kariérového koučingu s Heartfulness meditáciou.

Premýšľali ste niekedy nad tým, čo je vaším životným poslaním?
Zaujíma vás, či existuje povolanie, v ktorom by ste mohli svoje poslanie naplniť? A aké povolanie by to malo byť? Pozývame vás vydať sa spolu s nami na cestu k sebe a k svojmu poslaniu. Príďte sa naučiť ako skúmať skryté zákutia svojej duše, počúvať svoj vnútorný hlas a objaviť v sebe dávno zabudnuté schopnosti a talenty.

Kde: Brighter Life Center, Hurbanovo nám. 5, 811 03, Bratislava
Kedy: Tréning je zostavený ako séria troch stretnutí.
– sobota 10.11.2018 od 9.00 – 13.00
– sobota 24.11.2018 od 9.00 – 13.00
– sobota 8.12.2018 od 9.00 – 13.00
Cena: 120€ za všetky tri stretnutia
Kontakt: martina.kusenda@gmail.com, info@brighterlife.sk
Lektorka: Martina Kusenda
Heartfulness Inštitút: Terézia Makovcová

ČO JE KARIÉROVÝ KOUČING?
Kariérový koučing a poradenstvo sú nástroje pomoci ľuďom, ktorí pre seba hľadajú vhodné povolanie, pracovné smerovanie alebo riešia otázky v oblasti kariéry a vzdelávania. Využíva špecifické metódy na identifikáciu talentov, schopností, hodnôt a silných stránok s cieľom odhaliť u ľudí skrytý potenciál a nájsť možnosti jeho využitia vo forme vhodného povolania.

ČO JE HEARTFULNESS?
Heartfulness je nezisková iniciatíva, ktorá ponúka programy vo viac ako 130 krajinách po celom svete. Pomocou svojich workshopov sa účastníci učia znižovať hladinu stresu, vylepšovať sústredenie a kvalitu ich života. Je to jednoduchá prax, ktorú možno integrovať do moderného života. http://heartfulness.org/
Posledné vedecké výskumy naznačujú, že akademický prístup pri osobnom rozvoji nestačí. Sú potrebné spôsoby, ktoré nám pomôžu nové techniky privlastniť a obohatiť tým našu podvedomú myseľ. Tá myseľ, ktorou vnímame samých seba, situácie okolo nás a kde sa vytvárajú naše konečné rozhodnutia.

ČO JE CIEĽOM TRÉNINGU?
Zoznámiť vás s metódami, ktoré sa využívajú v procese kariérového koučingu a poradenstva pri hľadaní životného poslania a vhodného povolania. Cesta k sebe vedie smerom dovnútra. Na to, aby sme dokázali nájsť svoje poslanie alebo povolanie, je potrebné nájsť samých seba. To sa deje cez zastavenie, stíšenie a načúvanie hlasu svojho srdca. Preto sa na tréningu zoznámime s Heartfulness meditáciou ako nástrojom, ktorý nás takémuto stíšeniu bude učiť.

PRVÁ ČASŤ: Cesta do hlbín duše – sobota 10.11.2018
Na úvodnom stretnutí sa napojíme na svoje skryté túžby a sny.
A nielen to. Pozrieme sa na to, čo sa za týmito túžbami skrýva.
To, čo nájdeme, bude dôležitou súčasťou obrazu nášho povolania a poslania. Okrem toho, že budeme snívať, budeme tiež oživovať staré spomienky.
Vydáme sa späť do detských čias a budeme hľadať cenné poklady, ktoré nás budú navigovať smerom k nášmu povolaniu. Cestu do hlbín duše podporíme so špeciálnym Heartfulness meditácia cvičením.

DRUHÁ ČASŤ: Zbieranie klenotov – sobota 24.11.2018
Druhé stretnutie vás presvedčí o tom, že v sebe máte nádhernú zbierku klenotov v podobe talentov a schopností. Vďaka nim vytvoríte pre seba jedinečný odkaz, ktorý vás bude inšpirovať na ceste k vášmu povolaniu.
V druhej časti stretnutia sa zameriame na oblasti, v ktorých by ste svoje talenty mohli uplatniť. Naučíme sa rozlišovať medzi tým, čo nás baví a tým, čo nám dáva zmysel, aby sme sa mohli vedome rozhodnúť, čo bude tvoriť rámec nášho poslania a povolania.
Pri zbieraní klenotov nás podporí ďalšie Heartfulness meditácia cvičenie.

TRETIA ČASŤ: Návrat k sebe – moje poslanie a povolanie – sobota 8.12.2018
Záverečná časť našich stretnutí bude venovaná skúmaniu seba samých prostredníctvom imaginácie. Budeme čerpať z toho, čo sme sa o sebe v priebehu predchádzajúcich stretnutí naučili a necháme našu predstavivosť, aby sa naladila na nové možnosti, ktoré nám život cez naše poslanie ponúka. Naučíme sa formulovať naše poslanie a nájdeme povolania, ktoré nám umožnia žiť ho v našom každodennom živote.
Na tejto ceste nás bude sprevádzať Heartfulness meditácia.

Tréningom vás budú sprevádzať:
Martina Kusenda – certifikovaná kariérová poradkyňa a koučka, členka Združenia pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry, www.martinakusenda.sk
“Fascinuje ma prechádzať túto cestu znovu a znovu, s ľuďmi, ktorí prichádzajú. Neustále ma učí pokore pred životom, ktorý sa o náš zámer nestará, ale ktorý ho od nás požaduje. Je skrytý a jasný zároveň. Žiť samého seba! Čo to znamená? Aj na toto budeme spoločne hľadať odpovede, ak sa rozhodnete vykročiť na cestu k svojmu jedinečnému poslaniu, k sebe samým.”

Martina vyštudovala Ekonomickú univerzitu, desať rokov pracovala v oblasti financií vo firemnom prostredí. Od roku 2015 sa naplno venuje kariérovému poradenstvu a koučingu. Poskytuje individuálne konzultácie a vedie skupinové workshopy.
Absolvované vzdelanie: Career Development Academy – Kariérové poradenstvo – vzdelávací program akreditovaný MŠVVaŠ SR, Business Coaching College – ICF ACSTH Approved Program, semináre v oblasti nenásilnej komunikácie, arteterapie a mindfulness.

Terézia Makovcová – certifikovaná trénerka meditácie Heartfulness Institute, certifikovaná trénerka programu Brighter Minds, certifikovaná facilitátorka Access Bars®, EU certifikovaná špecializovaná odborníčka – joga

Terézia je vysoko skúsená profesionálka v oblasti manažmentu, a zdravotnej starostlivosti. Strávila viac ako 13 rokov svojho života v zahraničí, kde získala cenné skúsenosti v podobe formálneho a praktického charakteru, kombinácia, ktorá ju robí vysokým prínosom pre náš tím. V roku 2005 začala praktizovať nefyzickú jógu a meditácie Heartfulness. V snahe o duchovný rozvoj pravidelne cestuje do Indie a počas svojich ciest využíva príležitosti a zúčastňuje sa tréningových programov duchovného výskumu, realizovaných v rôznych centrách, pod systémom Sahaj Marg alebo Natural Path.
„Od môjho detstva som cítila veľmi hlboký záujem o spiritualitu a vedu. Sú to dve neoddeliteľné veci v živote človeka. Verím vo vedecké poznatky a praktický prístup k životu, ktorý vytvára rovnováhu, ako dve krídla bystrého orla“

Kde: Brighter Life Center, Hurbanovo nám. 5, 811 03, Bratislava
Kedy: Tréning je zostavený ako séria troch stretnutí
– sobota 10.11.2018 od 9.00 – 13.00
– sobota 24.11.2018 od 9.00 – 13.00
– sobota 8.12.2018 od 9.00 – 13.00
Cena: 120€ za všetky tri stretnutia
Kontakt: martina.kusenda@gmail.com, info@brighterlife.sk
Lektorka: Martina Kusenda
Heartfulness Inštitút: Terézia Makovcová

https://www.facebook.com/events/281847309093529/