Loading Events

Podujatie sa uskutoční 2. júna 2017 od 9.00 h do 17.00 h v priestoroch Košickej detskej historickej železnice (areál Alpinka). Školáci budú mať možnosť priamo v prírode navštíviť priestory rušňa, kamióna, vidieť diagnostiku vozidiel, záchranári predstavia spôsoby poskytovania prvej pomoci, pripravené budú videoprojekcie, rušňový trenažér, železničné modely na nahliadnutie, dopravné kvízy a pre najmenších súťaž v kreslení s dopravnou tematikou.

Na podujatí budú prezentované študijné a učebné odbory v oblasti dopravy, ktoré je možné študovať na stredných odborných školách v Košickom a Prešovskom kraji. Žilinská univerzita v Žiline a Technická univerzita v Košiciach predstavia možnosti vysokoškolského štúdia v oblasti dopravy. Deťom a mládeži odborníci poskytnú kariérne a pracovné poradenstvo s alternatívami ďalšieho profesijného smerovania.

Vstup na podujatie je bezplatný.

Tešíme sa na vás!

 

Kontaktná osoba:

Jarmila Kukumberg

osobný úrad/odbor vzdelávania

Ministerstvo dopravy a výstavby SR

Námestie slobody 6

810 05 Bratislava

 

Tel: +421 2 594 94 252

Fax: +421 2 5273 1463

jarmila.kukumberg@mindop.sk

Zdieľať obsah:

Go to Top