Loading Events

Seminář je určen pro kariérové poradce, pracovníky v oblasti kariérového rozvoje, poradenství v oblasti vzdělávání a práce, výchovné poradce, pracovníky ÚP, pracovníky a studenty souvisejících oborů …

Obsahem semináře jsou peerlearningové a interaktivní aktivity vedené účastníky pilotního modelového výcviku. Skupina kariérových poradců s vámi během semináře bude sdílet své zkušenosti, metody v dialogu a interakci s vámi. Tato skupina prochází pilotním modelovým výcvikem v kariérovém poradenství inspirovaným různými zahraničními přístupy, vedeným zahraničními lektory.

Inspirovali je v posledních týdnech svými přístupy zahraniční lektoři (Thomas Diener, Tron Inglar, Asa Sundelin) a také se učili od sebe navzájem. Zároveň se podílí na tvorbě doporučení pro model výcviku, který má zejména inspirovat rozvoj vzdělávání kariérových poradců v ČR.

Více informací o průběhu celé aktivity naleznete zde:
http://www.euroguidance.cz/novinky/2017/trenink.html

Registrácia 

Během semináře budete mít i příležitost rozvinout své dovednosti, učit se od těchto kolegů, kteří jsou sami v procesu učení, diskutovat a přidat své pohledy k tvorbě modelu výcviku.

Program
Pátek 8.12.
9:00– 9:30 registrace
9:30 – 10:00 úvod
Představení konceptu modelového výcviku – Petr Ch a Gabriela K
Reflexe procesu učení v pilotní výcvikové skupině: Martina M, Lukáš V, Lukáš K, Alice M
10:00 – 11:30 první kolo workshopů – 4 paralelní otevřené peer skupiny
11:30 – 12:30 oběd
12:30 – 14:00 druhé kolo workshopů – 4 paralelní otevřené peer skupiny
14:00 – 14:30 coffee break
14:30 – 16:00 třetí kolo workshopů – 4 paralelní otevřené peer skupiny
16:00 – 16:30 uzavření a networking s občerstvením

Zdieľať obsah:

Go to Top