/Medzinárodný veľtrh vzdelávania PRO EDUCO
Nahrávam Udalosti
Táto udalosť už prebehla.

Medzinárodný veľtrh vzdelávania PRO EDUCO, ktorý sa v dňoch 29. – 30. novembra 2017 uskutoční v Košiciach po jedenásty krát, patrí k najväčším podujatiam tohto druhu na Slovensku. Svojím konceptom, kde sú na jednom mieste prezentované programy pre stredoškolské, vysokoškolské, postgraduálne i mimoškolské vzdelávanie, je u nás ojedinelý. Popri téme vzdelávania veľtrh prezentuje aj ďalšie formy mimoškolských aktivít, rozvoja osobnosti, možností pracovného uplatnenia, cestovania a doplnkového vzdelávania mladých. Na ploche výstaviska dostávajú priestor aj zamestnávatelia, obzvlášť tí, ktorí vo svojej činnosti aplikujú systém duálneho vzdelávania a vytvárajú priestor pre uplatnenie sa absolventov stredných či vysokých škôl.

Spektrum návštevníkov podujatia je tvorené predovšetkým študentmi a absolventmi stredných a vysokých škôl, žiakmi základných škôl, záujemcami o doplnkové vzdelávanie a vzdelávanie popri zamestnaní, záujemcami o kurzy a školenia, návštevníkmi zaujímajúcimi sa o pracovné príležitosti doma a v zahraničí, pedagogickými pracovníkmi, vedeckými a výskumnými pracovníkmi a podobne.

PRO EDUCO V KOCKE
– za 10 rokov navštívilo veľtrh 64 623 žiakov a študentov z 38 miest a obcí východného Slovenska
– od roku 2007 sa na podujatí prezentovalo 132 unikátnych vystavovateľov; väčšina z nich sa každoročne vracia
– prezentačná plocha veľtrhu narástla z 400 m2 na súčasných 1 500 m2
– najmladší, 14-roční návštevníci z prvého ročníka, už dnes pracujú alebo sa čoskoro chystajú ukončiť vysokoškolské vzdelanie
– od svojho vzniku až po súčasnosť ostalo PRO EDUCO pre všetkých návštevníkov bezplatné.

Viac o programe veľtrhu, vystavovateľoch a aktualít, môžete nájsť na webovej stránke podujatia www.proeduco.sk.

 

Otváracie hodiny PRO EDUCO EXPO

Streda | 29. 11. 2017
9:30 – 15:30

Štvrtok | 30. 11 .2017
8:30 – 15:30