Loading Events

Kam na vysokú je prezentačná výstava pomaturitného a celoživotného vzdelávania určená pre končiacich študentov stredných škôl. Vysoké školy môžu návštevníkom výstavy prezentovať svoje študijné odbory a informovať žiakov o možnostiach štúdia na ich školách a uplatnenia sa v praxi.

Medzi vystavovateľov patria slovenské a zahraničné vysoké školy a vzdelávacie inštitúcie.

Na výstave, ktorej odborným garantom je Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry, bude žiakom a študentom poskytované kariérové poradenstvo formou skupinových workshopov a individuálnych konzultácii ZADARMO!

Výstava je organizovaná v 6 krajských mestách Slovenska:

Zdieľať obsah:

Go to Top